Konkurs fotograficzny mgFoto: Marzec – Kwiecień 2018 – „Cisza”. – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto zaprasza do XXIII EdycjiKonkursów mgFoto” . Temat bieżącego konkursu – „Cisza”. Konkurs trwa od 01.03.2018 do 30.04.2018 godz 22:00

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego – na stronie konkursu na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię i nazwisko, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są:

Tomasz Okoniewski – Przewodniczący Jury, posiadacz tytułów artystycznych EFIAP – Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, AFRP – Artysta Fotografik Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, AFF – Artysta Fotoferii, Master of Light * (cMoL*) – Kanada, MIVAF – Master Indian Visual Arts Foundation – tytuł Indyjskiej Fundacji Sztuk Wizualnych. Jest członkiem Fotoklubu RCKP Krosno, członkiem honorowym Fotoferia Club (członek ILFIAP).

Anna Faber – Przedstawiciel Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”, uczestniczka wielu plenerów i warsztatów fotograficznych, wystawy zbiorowe w Polsce i za granicą.

Inez Baturo – Żona polskiego fotografa Andrzeja Baturo. Prowadzi Wydawnictwo Baturo (specjalizujące się w książkach albumowych) i Galerię Fotografii B&B w Bielsku-Białej. W roku 1999 została członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, a w 2004 wiceprezesem Okręgu Górskiego ZPAF. Jest kuratorem międzynarodowego konkursu i wystawy „ Bez granic” i wiceprezesem Fundacji Centrum Fotografii oraz dyrektorem programowym FotoArtFestival.

Tomasz Zubilewicz – członek Europejskiego Stowarzyszenia Prezenterów Pogody, uhonorowany nagrodą „Złote Pióro”, W plebiscycie Telekamery 2010 w kategorii prezenterzy pogody zajął II miejsce. Pracę w telewizji zaczynał w TVP, obecnie związany z TVN i TVN Meteo.

Dariusz Siadak – Artysta fotografik.

Nagrodami za I miejsce w tej edycji są:

– listę nagród podamy niebawem, a dodatkowo
– Dyplom
– album jubileuszowy „10 lat mgFoto”.
– publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”
  Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy

***

We invite you to the XXIII Edition of „mgFoto Contests”. The theme of this Edition will be „Silence”
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” – https://www.facebook.com/media/set/…
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, possibly photo title)
Jurors in this Edition are:

 

1 Tomasz Okoniewski – Chairman of the Jury, holder of artistic titles EFIAP – International Federation of Photographic Art, AFRP – Artist Photographic Photographer of the Republic of Poland, AFF – Photopharmaceutist, Master of Light * (cMoL *) – Canada, MIVAF – Master Indian Visual Arts Foundation – title Indian Foundation for Visual Arts. He is a member of the RCKP Krosno Fotoklub, honorary member of Fotoferia Club (member of ILFIAP).
2 Anna Faber – Representative of the Myślenice Photographic Group Association „mgFoto”
3 Inez Baturo – wife of the Polish photographer Andrzej Baturo. He runs the Baturo Publishing House (specializing in album books) and the B & B Photography Gallery in Bielsko-Biała. In 1999, she became a member of the Union of Polish Art Photographers (ZPAF), and in 2004 the vice-president of the ZPAF – Okreg Gorski. He is the curator of the international competition and exhibition „Bez granic” and the vice president of the Center of Photography Foundation and the program director of FotoArtFestival.
4 Tomasz Zubilewicz -, a member of the European Association of Weather Presers, honored with the „Golden Pen” award. In the poll Telekamery 2010 in the category of weather presenters he took the second place. He started working on television on TVP, currently associated with TVN and TVN Meteo.
5 Dariusz Siadak – Artist photographer.

 

The prizes are: for first place
– details soon
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”
And for places from II to VI – Diplomas

 

The competition runs from 01/03/2018 to 30/04/2018 at 22:00

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *