Konkurs fotograficzny mgFoto: Lipiec – Sierpień 2018 – „Mocny Punkt”. – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto zaprasza do XXV Edycji „Konkursów mgFoto” . Temat bieżącego konkursu to „Mocny Punkt”. Konkurs trwa od 01.07.2018 do 31.08.2018 godz 22:00.

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego – na stronie konkursu na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię i nazwisko, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są:


Tomasz Rak – Przewodniczący Jury, wieloletni członek Związku Polskich Artystów Fotografików, przedstawiciel ZPAF w Jury, . Zajmuje się głownie tradycyjną techniką bromowo – srebrową w klasycznej formie: negatyw – pozytyw.


Marcin Kania – Przedstawiciel Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Wykładowca akademicki, publicysta i wydawca. Projektant książek i okładek. Zdjęcia jego autorstwa pojawiały się w prasie akademickiej, ogólnopolskiej oraz na okładkach książek.


Pamela Gurdek – założycielka i prezes NKF-u – Niezależnego Klubu Fotograficznego (https://www.facebook.com/NKF.KRK/ )- 3 letniej społeczności fotografów w Krakowie. Organizator i uczestniczka wielu wystaw, warsztatów i spotkań z fotografami, pasjonatka fotografii ulicznej i minimalistycznej. 


Ewelina Mielecka – Ewelina Mielecka Stankiewicz – Prezenterka i redaktor Myślenice iTV regionalnej telewizji internetowej. Bywalczyni wielu wystaw i plenerów fotograficznych, które zostały uwiecznione w jej reportażach…

Olivier Monmart – artysta fotografik z Belgii, Studiował fotografię w IATA w Belgii, z zawodu strażak, fotografię uprawia zawodowo od 2007 r. 

Nagrodami są: za I miejsce

Od Starostwa Powiatowego Myślenice, podziękowania dla Pana: Józef Tomal
– Kamera Sportowa 4K Ultra HD wraz z akcesoriami
– Statyf Fotograficzny Hama
Oraz od mgFoto
-Dyplom
-Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
-album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
-publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”
Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy
Konkurs trwa od 01.07.2018 do 31.08.2018 godz 22:00

***

We invite you to the 25th Edition of „mgFoto Contests”. The theme of this Edition will be „Focus point”

 
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” – https://www.facebook.com/groups/1092440410787418

 
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, possibly photo title)

 
Jurors in this Edition are:

 
1 Tomasz Rak – Chairman of the Jury, a long-time member of the Union of Polish Art Photographers, representative of the Union of Polish Art Photographers in the Jury,. He deals mainly with the traditional silver-bromide technique in the classical form: negative – positive

 
Marcin Kania – Representative of the ‚mgFoto’ Association of the Myślenice Photographic Group. Doctor of humanities in the field of literary studies. Academic lecturer, publicist and publisher. Designer of books and covers. Photos of his authorship appeared in the academic, nationwide press and on the covers of books.

 
Pamela Gurdek – founder and president of NKF – Independent Photographic Club (https://www.facebook.com/NKF.KRK/) – a 3-year community of photographers in Krakow. The organizer and participant of many exhibitions, workshops and meetings with photographers, an enthusiast of street and minimalist photography.

 
Ewelina Mielecka Stankiewicz – Presenter and editor of iTV – Myślenice regional web TV. participant of many exhibitions and photographic plein-airs, which were presented in her reports …

 
Olivier Monmart – artist photographer from Belgium, he studied photography in IATA in Belgium, a firefighter by profession, he has been photographing photography professionally since 2007.

 
The prizes are: for 1st place

 
From the Poviat Starosty Myslenice, thanks to Mr. Józef Tomal
– Sport Camera 4K Ultra HD with accessories
– Photographic Hama Tripod
And from mgFoto
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”
And for places from II to VI – Diplomas
The competition runs from 01/07/2018 to 31/08/2018 at 10PM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *