Konkurs fotograficzny mgFoto: Wrzesień – Październik 2018 – „Jeden kolor”. – ZAPROSZENIE

jeden kolor konkursy mgFoto

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto zaprasza do XXVI Edycji „Konkursów mgFoto” . Temat bieżącego konkursu to „Jeden kolor”. Konkurs trwa od 01.09.2018 do 30.10.2018 godz 22:00.

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego – na stronie konkursu na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię i nazwisko, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są:


Piotr Borowicz – Przewodniczący Jury, członek ZPAF od 2007. Odznaczony medalem 150-cio lecia fotografii. Realizacja dużych projektów ( np.: „Zapomniany Śląsk” 2014-2016, “Anima Urbis” 2017-2018), autor 29 wystaw autorskich pokazanych w kraju i za granicą.


Arkadiusz Branicki – Artysta fotografik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fotografów aktu klasycznego, freelancer, autor unikalnych albumów i kalendarzy, niezliczona ilość trofeów w wielu międzynarodowych konkursach.


  Arkadiusz Kikulski – grudziądzki artysta fotografik, laureat w konkursach takich jak: „Portret Prawdziwy”, „Monochrome Photography Awards”, „Debuts”, publikuje na łamach Digital Camera Polska, Fotoferii, Foto Kuriera, w Szerokim Kadrze oraz innych portalach i magazynach branżowych.


Peppe També – artysta fotografik z Włoch, laureat wielu konkursów, autor prawie 50 publikacji, na temat fotografii, jego portrety były publikowane w wielu prestiżowych magazynach, obecnie jest oficjalnym fotografem festiwalu filmowego Kalat Nissa .

Janusz Żołnierczyk –współzałożyciel „mgFoto” , obecnie członek Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”. Specjalizuje się głównie w stylizowanych sesjach.

Nagrodami są: za I miejsce

Od Starostwa Powiatowego Myślenice, podziękowania dla Pana: Józef Tomal
Nagrodami są: za I miejsce
– Profesjonalny PowerBank 10400mAh do smartfonów i tabletów
– Statyw Fotograficzny Hama
Oraz od mgFoto
-Dyplom
– Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
– album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
– publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”
Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy
Konkurs trwa od 01.09.2018 do 30.10.2018 godz 22:00

***

We invite you to the 26th Edition of „mgFoto Contests”. The theme of this Edition will be „One colour”
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” – https://www.facebook.com/media/set/ or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, possibly photo title)
Jurors in this Edition are:

 
1.  Piotr Borowicz – Chairman of the Jury, member of ZPAF the Association of Polish Art Photographers since 2007. Awarded with the medal of the 150th anniversary of photography. Implementation of large projects (eg: „Forgotten Silesia” 2014-2016, „Anima Urbis” 2017-2018), author of 29 author’s exhibitions shown in Poland and abroad

 
2.  Arkadiusz BranickiArtist photographer, one of the most recognizable photographers of the classical act, freelancer, author of unique albums and calendars, countless trophies in many international competitions

 
3.  Arkadiusz Kikulski – artist photographer from Grudziadz, winner in competitions such as: „Real Portrait”, „Monochrome Photography Awards”, „Debuts”, publishes in Digital Camera Polska, Fotoferia, Foto Kurier, Szeroki Kadr and other industry portals and magazines.

 
4.  Peppe També – artist photographer from Italy, laureate of many competitions, author of almost 50 publications, on photography, his portraits were published in many prestigious magazines, currently he is the official photographer of the Kalat Nissa film festival.

 
5.  Janusz Żołnierczyk – co-founder of „mgFoto”, currently a member of the „Myślenice” Photographic Group Association „mgFoto”. He specializes mainly in stylized sessions.

 

The prizes are: for 1st place

 

From the Poviat Starosty Myslenice, thanks to Mr. Józef Tomal
– Professional PowerBank 10400mAh for smartphones and tablets
– Photographic Hama Tripod
And from mgFoto
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”
And for places from II to VI – Diplomas
The competition runs from 01/09/2018 to 31/10/2018 at 10PM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *