Konkurs fotograficzny mgFoto: Listopad – Grudzień 2018 – „Wolność”. – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto zaprasza do XXVII Edycji „Konkursów mgFoto” . Tematem bieżącego konkursu jest „Wolność”. Konkurs trwa od 01.11.2018 do 31.12.2018 godz 22:00.

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego – na stronie konkursu na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są:

Stanisław Markowski – Przewodniczący Jury, wieloletni członek ZPAF, współpraca z Krajową Agencją Wydawniczą, „Tygodnikiem Powszechnym”, tygodnikiem „Niedziela”, Teatrem Starym” w Krakowie, Twórca fotografii faktu, odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Prócz fotografii, jego pasją jest muzyka. Komponuje, gra na pianinie, śpiewa.

 Joanna Chudy – expert. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2002, Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 2009 oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora 2013.Autorka 20 indywidualnych wystaw fotograficznych. Od 2014 roku jest członkiem ZPAF. Finalistka konkursu ShowOff w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2010, laureatka Grand Prix VI Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej w 2010 roku. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku.tor unikalnych albumów i kalendarzy, niezliczona ilość trofeów w wielu międzynarodowych konkursach.

Bartłomiej Jurecki – Absolwent Krakowskiej Szkoły Artystycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi gdzie uzyskał tytuł Magistra Fotografii. Na co dzień fotografuje dla Tygodnika Podhalańskiego. Laureat wielu prestiżowych konkursów fotograficznych w Polsce i na świecie.

Stanisław Jawor – przedstawiciel mgFoto. Współzalożyciel Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto”.. Animator lokalnego życia fotograficznego, organizator licznych krajowych i zagranicznych warsztatów i plenerów fotograficznych. Organizator ponad pięćdziesięciu wystaw dla polskich i zagranicznych twórców. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Autor albumu „Ziemia myślenicka wielką jest artystką” (2009). Swoje zdjęcia publikował min. w periodykach i albumach National Geographic, Poznaj Świat, Encyklopedii PWN i innych. Fotografie prezentował również na wystawach w kraju i za granicą Litwa Słowacja Włochy.

Anatolyi Anatoliy Volokh – gość z zagranicy. Fotograf EFIAP, Zwycięzca wielu i międzynarodowych konkursów fotograficznych (ponad 70 nagród w 15 krajach), W tym nagroda najlepszego autora FIAP, Założyciel klubu fotograficznego „Grand” w Rivine. Organizator międzynarodowych konkursów fotograficznych: GRAND PHOTO SALON 2016, AFG GRAND Circuit 2017, ZOOM CIRCUIT 2017. Jako członek jury wziął udział w 15 konkursach fotograficznych (wszystko pod auspicjami FIAP) w 5 krajach. Członek FIAP od 2015 r., W 2017 r. Otrzymał tytuł EFIAP.

Nagrodami są: za I miejsce

– Album Wojciecha Plewińskiego „na scenie” wraz z autografem i dedykacja autora.
Oraz od mgFoto
-Dyplom
-Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
-album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
-publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”
Oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy
Konkurs trwa od 01.11.2018 do 31.12.2018 godz 22:00

***

We invite you to the 27th Edition of „mgFoto Contests”. The theme of this Edition will be „Freedom”
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” – https://www.facebook.com/groups/1092440410787418/
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, country, possibly photo title)
Jurors in this Edition are:
Stanisław Markowski – Chairman of the Jury, a long-term member of the Union of Polish Artists and Photographers, cooperation with the National Publishing Agency, “Tygodnik Powszechny”, “Niedziela”, Teatr Stary in Krakow, The Creator of the Fact, he was awarded by Lech Kaczyński the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta, in addition to photography, Except photography his passion is music. He composes, plays the piano, sings.

 

 Joanna Chudy – A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow 2002, Higher School of Photography at the State Higher School of Film, Television and Theater in Łódź 2009 and the Academy of Fine Arts in Warsaw, where she obtained the title of doctor 2013.Authorka of 20 individual photo exhibitions. From 2014, he is a member of the ZPAF. Finalist of the ShowOff competition as part of the Photomonth in Krakow 2010, winner of the Grand Prix of the 6th Warsaw Artistic Photography Festival in 2010. Scholarship holder of the Ministry of Culture and National

 

Bartłomiej Jurecki – A graduate of the Cracow School of Art and the State Higher School of Film, Television and Theater in Łódź, where he obtained the title of Magister Fotografii. He photographed for Tygodnik Podhalański daily. Winner of many prestigious photo contests in Poland and the world.

 

Stanisław Jawor – Co-founder of the Association of the Myślenice Photographic Group „mgFoto” .. Animator of local photographic life, organizer of numerous national and foreign workshops and photographic plein-airs. The organizer of over fifty exhibitions for Polish and foreign artists. Member of Fotoklub RP and ZPAF. The author of the album about Myslenice (2009). He published his photos in National Geographic, Discover World, Encyclopedia PWN and others. The photographs were also presented at exhibitions in Poland and abroad Lithuania Slovakia Italy

 

Anatplyi Anatoliy Volokh – Photographer EFIAP, Winner of different national and international photo contests (more than 70 awards in 15 countries), rewarded of the best autor FIAP, Solo exhibitions in Ukraine, Poland and Slovakia, Founder of photo club „Grand” in Rivne. Organizer of international photo contests: GRAND PHOTO SALON 2016, AFG GRAND Circuit 2017, ZOOM CIRCUIT 2017, As a jury member took part in 15 photo contests (all under FIAP auspices) in 5 countries. FIAP ember from 2015, in 2017 received EFIAP title.

 
The prizes are: for 1st place
– Album of Wojciech Plewiński „on stage” with an autograph and author’s dedication.- Photographic Hama Tripod
And from mgFoto
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”
And for places from II to VI – Diplomas

 
The competition runs from 01/11/2018 to 31/12/2018 at 10PM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *