Konkurs fotograficzny mgFoto: lipiec – sierpień 2019 – „Stop hejt”. – ZAPROSZENIE

Zapraszamy do 31 EdycjiKonkursów mgFoto„. Tematem Kolejnego konkursu jest ”Stop hejt”

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto oraz Straż Miejska – Myślenice. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Jarosław Szlachetka. Sponsorem nagród jest Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Nagrody będą przyznawane tym razem w dwóch kategoriach:

 • Ogólnoświatowej
 • Lokalnej (dotyczy mieszkańców Małopolski).

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego na facebook’owej stronie grupy „Konkursy mgFoto” – https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2488947281136717&type=3
lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, kod pocztowy, ew. tytuł zdjęcia)

Jurorami w tej Edycji są

Diana Lapin – Przewodnicząca Jury – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Fotograf profesjonalista, Od lat bierze udział w wystawach fotografii i designu, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych.

Mariusz Węgrzyn – Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, członek jego Zarządu, z zamiłowania fotograf, paralotniarz, Przedstawiciel w Jury Straży Miejskiej – Myślenice

Tomek Sikora – Jeden z najbardziej znanych polskich Artystów fotografików na świecie, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych na całym świecie oraz 65 wydawnictw autorskich. Był wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii. Dwukrotnie wybrany fotografem reklamowym roku w Australii. Autor międzynarodowych kampanii reklamowej dla Hoteli Sheraton, Intercontinental, Singapore Airlines, Reebok. W 2002 roku powołał do życia, wraz z Andrzejem Świetlikiem, Galerię Bezdomną

Jarosław Szlachetka – absolwent AWF w Krakowie, polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, sprawuje honorowy Patronat na konkursem.

Petr Vlasák – gość z zagranicy – Praga (Czechy)

***

Nagrody:

 • Kategoria ogólnoświatowa:
  I miejsce: Kamera Sportowa 4K Ultra HD wraz z akcesoriami, Album 10 lat mgFoto, Dyplom, Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto*, publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach „Gazety Myslenickiej: oraz stronie www.mgfoto.pl.
  II i III miejsca oraz wyróżnienia – Dyplomy
 • Kategoria Lokalna
  I miejsce: Tablet Huawei, Dyplom, pendrive.
  II miejsce: Kamera Sportowa, Dyplom, pendrive.
  III miejsce: PowerBank, Dyplom, pendrive.

*nagrody rzeczowe wysyłamy tylko do krajów Unii Europejskiej
Konkurs trwa od 01.07.2019 do 30.09.2019 godz 22:00

Zobacz tutaj: regulamin konkursu.

We invite you to the 31th Edition of the „mgFoto Contests”. The theme of the this competition is „Stop Hate”. The organizers of the competition are the Association of the Myślenice Photographic Group mgFoto and Municipal Police – Myślenice. The honorary patronage over the competition is held by the Mayor of the Town and Municipality of Myślenice, Mr. Jarosław Szlachetka, the Sponsor of the awards is the City and Town Office of Myślenice. The prizes will be awarded this time in two categories: Worldwide and Local (for residents of Malopolska)
 
Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the „mgFoto Contests” – https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2488947281136717&type=3
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the e-mail: name, surname, country, zip code, possibly photo title)
 
Jurors in this Edition are:
 
1 Diana Lapin – Chairwoman of the Jury – Member of the Union of Polish Photographers (ZPAF). Professional photographer. For years, she has participated in photography and design exhibitions, many times awarded and honored in various national and international competitions.
 
2 Mariusz Węgrzyn – Member and co-founder of the Association of the Myślenice Photographic Group mgFoto, member of its Management Board, passionate photographer, paraglider, Representative in the Jury of the Municipal Guard – Myślenice
 
3 Tomek Sikora – One of the most famous Polish artists in the world, author of several dozen individual exhibitions around the world and 65 author’s publications. He was awarded many times for creativity in photography. Twice selected advertising photographer of the year in Australia. Author of international advertising campaigns for Sheraton Hotels, Intercontinental, Singapore Airlines, Reebok. In 2002, he founded, along with Andrzej Świetlik, “Galeria Bezdomna” (Homeless Gallery”
 
4 Jarosław Szlachetka – a graduate of the Academy of Physical Education in Kraków, a politician and local government official, a member of the Sejm of the 8th term, from May 2018 the mayor of the city and the municipality of Myślenice, holds the honorary patronage at the competition,
 
5 Petr Petr Vlasák – guest from abroad – Prague (Czech Republic)
 
The prizes are:
World-wide category:
1st place: Sport Camera 4K Ultra HD with accessories, Album 10 years mgFoto, Diploma, Thermal mug with the logo of the mgfoto Contests. The publication of the winning photo in the Gazeta Myslenicka: and at www.mgfoto.pl.
II and III places and Honourable Mentions – Diplomas
 
Local Category
1st place Tablet Huawei, Diploma, Pendrive
II place Sport Camera, Diploma, pendrive
3rd place PowerBank, Diploma, pendrive
* We send material prizes to European Union countries only
The competition runs from 01/07/2019 to 30/09/2019 at 22:00
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *