Konkurs fotograficzny mgFoto: Edycja 33 – „Świat w 2019r”. – ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy do XXXIII EdycjiKonkursów mgFoto„, której tradycyjnie już zaraz po nowym roku jest: „Świat w 2019r”. Konkurs trwa od 01.01.2020 do 31.03.2020. Pokażcie nam co ciekawego wydarzyło się w Waszym Świecie w minionym roku, sytuacja , moment, spotkana osoba…

Od tej Edycji każdy uczestnik może przesłać max 4 zdjęcia, które albo należy dodać do albumu konkursowego na facebook’owej stronie grupy „Konkursy mgFoto” – albo przesłać e-mailem na adres konkurs@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są

Alicja Przybyszowska – EFIAP AFRP) Członek Rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców (ARFP). Członek Kapituły Fotoklubu RP, Członek Fèderation Internationale de I`Art. Photographique (FIAP), oraz członek PZFP – okręg roztoczańsko-podkarpacki. Absolwentka PWSZ w Nowym Sączu na kierunku: Edukacja Artystyczna o specjalności: Sztuki Wizualne i Cyfrowa Kreacja Obrazu. Odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”. 

Chris Niedenthal – Jeden z najsłynniejszych polskich fotografów dokumentalistów. Członek rzeczywisty ZPAF. Współpracował m.in. z takimi magazynami jak „Newsweek”, „Time”, „Der Spiegel”, „Geo” i „Forbes”. Laureat nagrody World Press Photo w 1986, Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Wiesława Hołyńska – Artysta Fotograf, historyk sztuki, terapeuta, scenograf. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wśród wielu nagród m.in. i ta: V Europaischer Kunstlerpreis Sonder – Ehrenpreis Sociales Europa w Leverkusen.

Cezary Dubiel – (EFIAP/d1, AV-AFIAP, AFRP), Artysta Fotografik, członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie z tytułem AFRP, nagrodzony przez Kapitułę Fotoklubu RP Złotym Medalem Za Fotograficzna Twórczość, Medalem Za Zasługi Dla Fotografii Polskiej, posiada również Medal Gloria Artis.

Marek Kosiba – Podróżnik, Artysta Fotografik, członek Myślenickiej Grupy Fotograficznej MGfoto członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, członek Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej ART FOKUS 13, organizator warsztatów i plenerów fotograficznych w Arizonie, Utah, Nevadzie.

Nagrodami są: za miejsca I do III

  • Personalizowane medale mgFoto z Patronatem ZPAF – Okręg Górski.
  • Dyplomy.

Wyróżnienia

  • Dyplomy.

Konkurs trwa do 31.03.2020 godz 22:00

 
We invite you to 33rd Edition of „mgFoto Contests”. The subject of the next competition is „World in 2019”

Show us what has happened in your world last year, situation, moment, person met …

From this Edition, each participant can send maximum 4 photos, which can either be added to the competition album on the facebook page of the group „mgFoto Contests” – or send by e-mail to the address konkurs@mgfoto.pl (jpeg, 1600p longer side, the name contains the name, surname, country, or photo title)

The jurors in this Edition are:

Alicja Przybyszowska – (EFIAP AFRP) Member of the Photoclub of the Republic of Poland (Fotoklub RP). Member of the Chapter of the Fotoclub RP, Member of the Fèderation Internationale de I`Art. Photographique (FIAP), and member of PZFP – Roztocze and Podkarpackie District. A graduate of the PWSZ in Nowy Sącz in the field of Artistic Education, specializing in Visual Arts and Digital Image Creation. She was awarded the Medal of Merit for Polish Photography.

Chris Niedenthal – One of the most famous Polish documentary photographers, a full member of ZPAF. He collaborated with magazines such as „Newsweek”, „Time”, „Der Spiegel”, „Geo” and „Forbes”. Winner of the World Press Photo award in 1986, decorated with the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta and the Silver Medal for Merit to Culture Gloria Artis.
 
Wiesława Hołyńska – Artist Photographer, art historian, therapist, stage designer. A member of the Association of Polish Art Photographers ZPAF, among many awards, including this: V Europaischer Kunstlerpreis Sonder – Ehrenpreis Sociales Europa in Leverkusen.

Cezary Dubiel – (EFIAP / d1, AV-AFIAP, AFRP), Artist Photographer, member of Photoclub of the Republic of Poland (Fotoklub RP), awarded by the Chapter of the Polish Photoclub of the Gold Medal for Photographic Creativity, Medal of Merit for Polish Photography, has also the Gloria Artis Medal.

Marek Kosiba – Traveler, Artist Photographer, member of the Myślenice Photographic Group MGfoto, member of the Photoclub of the Republic of Poland (Fotoklub RP) , member of the National Photographic Creative Group ART FOKUS 13, organizer of photographic workshops and open-air workshops in Arizona, Utah, Nevada.

Awards in this edition are:
Places 1-3
– personalized mgFoto medals with the Patronage of ZPAF – Mountain District
– Diploma
Honourable Mentions
– Diplomas

The competition lasts until 31/03/2019 at 10:00PM
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *