Konkurs fotograficzny mgFoto: Edycja 34 – „Nowe życie”. – ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy do XXXIV EdycjiKonkursów mgFoto„, której tematem jest „Nowe życie”. Nowe życie jako temat fotograficzny można interpretować na wiele sposobów, myślę że Jury doceni te najbardziej oryginalne.

Każdy uczestnik może przesłać max 4 zdjęcia, które albo należy dodać do albumu konkursowego na facebook’owej stronie grupy „Konkursy mgFoto” – albo przesłać e-mailem na adres konkurs@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Konkurs trwa od 01.04.2020 – 30.06.2020 godz 22:00.

Jurorami w tej Edycji są:

Marcin Kwarta (przewodniczący) – afrp artysta fotograf, wiceprezes Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Prezes Fundacji foto POZYTYW, podróżnik, organizator międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów fotograficznych, konkursów wystaw i innych przedsięwzięć artystycznych. Juror w konkursach fotograficznych. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz współautor wystaw zbiorowych. Działacz społeczny, aktywista wielu działań prospołecznych na rzecz lokalnych społeczności.
Marcin Kwarta – afrp, artist photographer, vice president of the Fotoklub RP , President of the Foundation POZYTYW, traveler, organizer of international and national photography locations, exhibition competitions and other artistic undertakings. Juror in photo competitions. Author of many individual exhibitions and co-author of group exhibitions. Social activist, activist of many pro-social activities for the benefit of local communities.

Marek Gubała – członek mgFoto, Administrator Konkursów mgFoto, członek Fotoklubu RP.
Marek Gubała – member of mgFoto, Administrator of mgFoto Contests, member of the Photoclub RP.

Kazimierz Gajewski – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1989 roku. Współzałożycielem (w 1978 r.) a obecnie V-ce Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego w Bielsku-Białej. Członek Naukowego Stowarzyszenia Fotografii, Stowarzyszenia Historyków Fotografii oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Kazimierz Gajewski – Member of the Association of Polish Art Photographers ZPAF since 1989. Co-founder (in 1978) and currently Vice President of the Beskid Photographic Society in Bielsko-Biała. Member of the Scientific Photographic Association, Photographic Historians Association and Art Historians Association.

Tomasz Rożek – doktor nauk fizycznych (o specjalności fizyka jądrowa), współzałożycielem Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, związany z Programem 3 Polskiego Radia, Dzień Dobry TVN, Współpracował z „Gość Niedzielny”, „Wiedza i Życie”, „National Geographic”, „Wprost”, „Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”, „Życie”, „Dziennik Zachodni”, „Rzeczpospolita”. Uhonorowany tytułem Popularyzatora nauki oraz Laurem Studenckim. Prowadził program Sonda 2.
Tomasz Rożek – Doctor of Physical Sciences (specializing in nuclear physics), co-founder of the Association of Scientific Journalists Naukowi.pl, associated with the Polish Radio 3 Program, Good Morning TVN, He collaborated with „Gość niedzielny”, „Knowledge and Life”, „National Geographic”, „Wprost” , Przekrój, Gazeta Wyborcza, Życie, Dziennik Zachodni and Rzeczpospolita. He was awarded the title of Science Populariser and Student Laurel. He ran the Sonda 2 program.

Josef Frydrych (gość z zagranicy_ – (Cieszyn, Czechy), współzałożyciel stowarzyszenia „Piktorial foto Beskyd” , współautor książek: ,,Piktoriální imprese,, ,,Historie Jablunkova očima piktoriální fotografie.
Josef Frydrych – guest from abroad, (Cieszyn, Czech Republic), co-founder of the association „Piktorial foto Beskyd ,,, co-author of the books:” Piktoriální imprese ,, ,, Historie Jablunkova očima piktoriální fotografie.

Nagrodami są: za miejsca I do III

  • Personalizowane medale mgFoto z Patronatem ZPAF – Okręg Górski.
  • Dyplomy (Patronat ZPAF, Patronat Fotoklub RP, Auspicja FIAP)

Wyróżnienia

  • Dyplomy (Patronat ZPAF, Patronat Fotoklub RP, Auspicja FIAP)

Konkurs trwa do 31.03.2020 godz 22:00

We invite you to 34 editions of „mgFoto Competitions”. The theme of the next competition is „New Life”
New life as a photographic theme can be interpreted in many ways, I think the Jury will appreciate the most original ones.
Each participant can send a maximum of 4 photos that should be added to the competition album on the facebook page of the group „mgFoto Competitions” – https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3050509441647162&type=3 or send by e-mail to the address konkurs@mgfoto.pl (jpeg, 1600p longer side, the name contains the name, surname, country, or photo title)
 
The jurors in this Edition are:
 
1 Marcin Kwarta – afrp, artist photographer, vice president of the Fotoklub RP , President of the Foundation POZYTYW, traveler, organizer of international and national photography locations, exhibition competitions and other artistic undertakings. Juror in photo competitions. Author of many individual exhibitions and co-author of group exhibitions. Social activist, activist of many pro-social activities for the benefit of local communities.
 
2 Marek Gubała – member of mgFoto, Administrator of mgFoto Contests, member of the Photoclub RP.
 
3 Kazimierz Gajewski – Member of the Association of Polish Art Photographers ZPAF since 1989. Co-founder (in 1978) and currently Vice President of the Beskid Photographic Society in Bielsko-Biała. Member of the Scientific Photographic Association, Photographic Historians Association and Art Historians Association. More details soon
 
4 Tomasz Rożek – Doctor of Physical Sciences (specializing in nuclear physics), co-founder of the Association of Scientific Journalists Naukowi.pl, associated with the Polish Radio 3 Program, Good Morning TVN, He collaborated with „Gość niedzielny”, „Knowledge and Life”, „National Geographic”, „Wprost” , Przekrój, Gazeta Wyborcza, Życie, Dziennik Zachodni and Rzeczpospolita. He was awarded the title of Science Populariser and Student Laurel. He ran the Sonda 2 program. More details soon
 
5 Josef Frydrych – guest from abroad, (Cieszyn, Czech Republic), co-founder of the association „Piktorial foto Beskyd ,,, co-author of the books:” Piktoriální imprese ,, ,, Historie Jablunkova očima piktoriální fotografie ,,
 
Awards in this edition are:
 
Places 1-3
– personalized mgFoto medals with the Patronage of ZPAF – Mountain District
-Diploma (Patronage ZPAF, Patronage Fotoklub RP, Auspice FIAP)
 
Honourable Mentions
-Diplomas (Patronage ZPAF, Patronage Fotoklub RP, Auspice FIAP)
The competition lasts until 30/06/2020 at 10:00PM
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *