Mieczysław Nowak

30-Nowak_Mieczyslaw_profilowe

Mieczysław Nowak

Członek Rzeczywisty Fotoklubu RP
Artysta Fotografik Rzeczypospolitej Polskiej

Fotografuje: Canon 60D
Wystawy: 6 indywidualnych, 14 zbiorowych,  zagraniczne: Słowacja, Litwa, Włochy
Publikacje: album „Lasy Polskie”, czasopisma, foldery, kalendarze
email: mietnow@gmail.com

 


Moje fotografowanie to ucieczka, a może powrót do Natury.
I właśnie dzięki fotografii Natura jest mi bliższa, odczuwam Jej oddech.
Coraz bardziej doświadczam jak Ona nas kocha.
Lubię utrwalać rzeczy proste – monotonną zieleń, nieprzeniknioną głębię mgieł i chwile ulotne, jak lot pszczoły czy szybką błyskawicę. Lubię radosne kolory lata, barwy jesieni, czy biel ośnieżonych gór. Ta fotografia jest mi najbliższa.

My photography is an escape or perhaps a return to the Nature. Thanks to it Nature is closer to me.
I can feel Her breath. More and more I experience how much She loves us.
I like capturing a simple things –  monotonous greenery, impenetrable depth of mists and fleeting moments, like a flight of a bee or the speed of lightning. I like the joyful colours of the summer, bloom of the autumn, or the white snow-capped mountains. Such photography is closer to me.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone