Paweł Stożek

38-Stozek_Pawel_profilowe

Paweł Stożek

  • Fotografuje: Canon  70D,
  • Wystawy: 4 zbiorowe, zagraniczne: Slovakia 2015 r.
  • Publikacje: Monografia Dobczyc,
  • email: erwino@poczta.onet.pl

W fotografii, jak w muzyce – trzeba znaleźć swój styl, brzmienie. Ja wciąż szukam. Obecnie wykorzystuję stare, manualne obiektywy i próbuję przez nie dostrzec to, czego nie widzimy na co dzień – świat makro.

In photography, as in music – you need to find your own style, your own sound. I am still looking for it. Currently, I use old manual lenses and through them I am trying to see everything which is not possible to see on daily basis – macro world.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone