Marek Gubała

12_gubala_marek_profilowe_A

Marek Gubała

Członek Rzeczywisty Fotoklubu RP
Artysta Fotografik Rzeczypospolitej Polskiej

  • Fotografuje: Nikon D90,
  • Wystawy: 5 indywidualnych, 4 zbiorowe, w tym zagraniczne: Slovakia 2015
  • Publikacje: Sedno, Gazeta Myślenicka, National Geographic (tablet),
  • email: margubal@tlen.pl

Fotografując próbuje pokazać widok, motyw, człowieka inaczej niż widzi to nieuzbrojone oko. Często sięgam po mocną obróbkę, aby wyeksponować to, co w kadrze jest dla mnie najważniejsze. Staram się jednak nie zamalować duszy samej fotografii. Nie lubię chadzać przetartymi ścieżkami, szukam własnej. W mojej twórczości dominuje smutek, nostalgia i krytyka wszystkiego co złe dzieje się wokół.

While taking pictures, I am trying to show the view, the theme, the man in a different way than the naked eye sees it. Often I use strong touch up, to expose what is most important to me in the frame, but I always try to keep the soul of the picture untouched.I do not follow beaten tracks, but always keep looking for my own way. My art is dominated by sadness, nostalgia and criticism of everything bad happening around me.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone