Stowarzyszenie mgFoto

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy
Fotograficznej mgFoto
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – MOKiS
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Numer konta bankowego:
92 2030 0045 1110 0000 0359 6470


Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej – mgFoto

Zaczęło się normalnie.

Na początku obecnego tysiąclecia na internetowej stronie myślenickiego Urzędu Miasta i Gminy był miniportal, gdzie każdy fotografujący mógł zaprezentować swoje prace. Również na innych portalach pojawiali się myśleniccy fotograficy.

Na myślenickim forum dyskusyjnym ktoś wpadł na pomysł aby zorganizować grupę lokalnych „fotomaniaków”.

I udało się.

„…Wszystko zaczęło się od nieformalnych spotkań pasjonatów fotografii w myślenickiej kawiarni „U Jędrusia”. Grupka zapaleńców najpierw zamawiała herbatę, potem uruchamiała laptopa…” jak opisuje   z dnia 3.12.2005 r.

Właśnie wtedy odbyła się pierwsza wystawa nieformalnej Myślenickiej Grupy Fotograficznej.

Wtedy zapadały decyzje co do dalszej działalności grupy.

Już w kwietniu 2006 roku ruszyła strona internetowa grupy.  www.mgfoto.pl .

Celem serwisu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedziny sztuki. oraz działanie na rzecz rozwoju ruchu fotograficznego, popularyzowanie i dokumentacja walorów
krajobrazowych i przyrodniczych i innych tematów objętych szeroko pojmowaną dziedziną fotografii.

Ten serwis jest miejscem na wymianę poglądów o fotografii, miejsce nauki fotografii oraz zabawę.

Ale grupa podjęła jeszcze inne działania.

Od 2007 roku prowadzone są warsztaty szkoleniowe dotyczące fotografii. Raz w miesiącu bezpłatnie można uczestniczyć w warsztatach, aby móc poszerzyć swoją wiedzę o fotografii. Szczególnie kładziemy nacisk na zajęcia dla początkujących w dziedzinie fotografii.

Wielkim sukcesem były zorganizowane przez „mgFoto” konkursy fotograficzne. W trzech edycjach konkursowych wzięło udział prawie 100 fotografów, którzy zaprezentowali ponad 500 zdjęć. Laureaci otrzymywali cenne nagrody  (m.in. aparaty fotograficzne).

Zorganizowane przez „mgFoto” plenery fotograficzne ciszyły się dużą frekwencją, a na II ogólnopolskim plenerze obywającym się w słowacki Spiskim Hradzie pojawili się fotograficy m.in. z Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Tarnowa.

My członkowie Myślenickiej Grupy Fotograficznej fotografią zajmujemy się amatorsko. Ale wielu z nas ma osiągnięcia w tej dziedzinie. Zdjęcia nasze brały udział w wielu wystawach fotograficznych indywidualnych i zbiorowych. Zdjęcia nasze prezentowane są w albumach tematycznych, prasie.

Szczególnym osiągnięciem było wydanie przez Stanisława Jawora albumu „Ziemia Myślenicka wielką  jest artystką”  .

W czerwcu 2009 roku grupa została zarejestrowana jako Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej.

Działania nasze jako stowarzyszenia będą podobne. W dalszym ciągu będziemy  propagować fotografię. Będą organizowane  warsztaty, konkursy fotograficzne, plenery.

Będziemy organizować wystawy fotograficzne, prezentować artykuły.

Zapraszamy na  naszego bloga oraz na stronę fotograficzną www.mgfoto.pl

(mietnow)

Komentowanie jest wyłączone