Piotr Rachtan

36-Rcahtan_Piotr_profilowe

Piotr Rachtan

Członek zarządu Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto.

  • Fotografuję: Canon  5D Mk II i Canon 20D,
  • Wystawy: 5 zbiorowych, zagraniczne: Slovakia 2015 r,
  • Publikacje: materiały promocyjne między innymi Muzeum Browaru Żywiec, UMIG Myślenice
  • email: piotr@rachtan.com

Eksperymentuję z różnymi technikami, takimi jak: fotografia analogowa, timelaps czy tilt-shift. Ciągle szukając swojej drogi w fotografii, najchętniej wracam do prób reportażu. Możliwość zatrzymywania w kadrze miejsc, ludzi, ulotnych chwil oraz emocji z nimi związanych jest dla mnie najważniejszą zaletą fotografii.

I am trying various techniques, such as: analogue photography, time-lapse, or tilt shift. Still searching for my way in photography, I tend to go back to reportage. The possibility of catching people, places, fleeting moments, or emotions associated with them in the frame is for me the most important advantage of photography.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone