Robert Wilkołek

42-Wilkolek_Robert_profilowe

Robert Wilkołek

Fotografuje: Nikon 5100D,
Wystawy: 5 zbiorowych,
email: robert@wilkolek.com


Interesuje mnie krajobraz i architektura, którym staram się być wierny do końca. W mojej fotografii chcę przedstawiać rzeczy takimi jakie są. Uważam, że im mniej ingerencji w zdjęcie tym lepiej dla niego, choć nie da się tego całkowicie uniknąć.

I am interested in landscape and architecture, which I try to be faithful to the end. In my photographs I want to present things as they are. I believe, the less interference in the picture the better, although this cannot be completely avoided.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone