Stanisław Jawor

16-jawor_stanislaw_profilowe

Stanisław Jawor

  • Współzałożyciel  Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto.
  • Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.
  •  Związany z kwartalnikiem „mgFoto Magazyn”.
  • Organizator plenerów i wystaw.
  • Autor albumu „Ziemia myślenicka wielką jest artystką” oraz takich mini projektów jak Nasze tętno, Bacówka, Karpik, Koza itp.
  • Publikacje min. w periodyku i albumach National Geographic.
  • Wystawy indywidualne i zbiorowe  w kraju i za granicą.

fotografia to misja ….. lub zabawa.


Po krajobrazie zacząłem interesować się Timelapsem, pokazującym to co nie zauważalne dla oka, jednak wciąż krążyłem wokół  człowieka i jego obecności w swoim środowisku. Stąd też nieustanne  próby  reportażu. Chciałbym by kiedyś powiedziano o mojej fotografii że jest z gatunku „społecznej”.  Zdecydowana większość kadrów jakie komponuje już na poziomie matówki oceniana jest przez pryzmat obecnego tam człowieka, nawet jeśli go tam nie widać.

After the landscape fascination I started focusing on Time-laps which shows things invisible for our eyes, but  I still circled around the man and his presence in the environment. Hence the constant reportage attempts. One day I wish to hear somebody saying that my photography is “social” kind. The vast majority of frames I compose at the level of the focusing screen is judged through the prism of the man who is not necessarily visible.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone