Stanisław Jawor

16-jawor_stanislaw_profilowe

Stanisław Jawor

Członek Rzeczywisty Fotoklubu RP
Artysta Fotografik Rzeczypospolitej Polskiej

Fotografią zajmuje się od ponad 30 lat
Fotografuje: Canon  5D M II i Fuji XT-1
Wystawy: 5 indywidualnych i 11 zbiorowych, zagraniczne: Slovakia 2008 i 2015 r.
Publikacje: min. PWN, Poznaj Świat,  Nationale Geographic. Autor Albumu „Ziemia Myślenicka Wielką Jest Artystką”
email: jawor.stanislaw@gmail.com


Po krajobrazie zacząłem interesować się Timelapsem, pokazującym to co nie zauważalne dla oka, jednak wciąż krążyłem wokół  człowieka i jego obecności w swoim środowisku. Stąd też nieustanne  próby  reportażu. Chciałbym by kiedyś powiedziano o mojej fotografii że jest z gatunku „społecznej”.  Zdecydowana większość kadrów jakie komponuje już na poziomie matówki oceniana jest przez pryzmat obecnego tam człowieka, nawet jeśli go tam nie widać.

After the landscape fascination I started focusing on Time-laps which shows things invisible for our eyes, but  I still circled around the man and his presence in the environment. Hence the constant reportage attempts. One day I wish to hear somebody saying that my photography is “social” kind. The vast majority of frames I compose at the level of the focusing screen is judged through the prism of the man who is not necessarily visible.


Portfolio:

Komentowanie jest wyłączone