Konkurs fotograficzny mgFoto: Styczeń – Luty 2019 – „Świat w 2018r”. – ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto zaprasza do XXVIII Edycji „Konkursów mgFoto” . Tym razem chcemy abyście pokazali nam co ciekawego stało się na waszych oczach w minionym roku, stąd temat konkursu „Świat w 2018r”. Konkurs trwa od 01.01.2019 do 28.02.2019 godz 22:00.

Zdjęcia (max 3 szt.) dodajemy do albumu konkursowego – na stronie konkursu na Facebooku lub przesyłamy mailem na adres konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p dłuższy bok, w treści maila imię, nazwisko, kraj, ew. tytuł zdjęcia).

Jurorami w tej Edycji są:

Witold Jacyków – Przewodniczący Jury, Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada tytuł profesora Sztuk Filmowych. Kieruje Zakładem Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie. Zajmuje się fotografią oraz malarstwem. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Prowadzi działalność pedagogiczną i popularyzatorską w zakresie fotografii.

Paweł Boćko – Artysta fotograf, architekt, członek mgFoto, obecnie V-ce Prezes zarządu, Absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel grupy fotograficznej FiP. W 2014 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. W 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Jacek Haratym – Lekarz, artysta fotograf, motocyklista. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, z tytułem Artiste FIAP (AFIAP) oraz Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zdobywca wielu medali i wyróżnień na międzynarodowych salonach sztuki fotograficznej na całym świecie. Swoje prace prezentował na salonach fotograficznych pod patronatem FIAP, w bez mała 30 krajach świata od Stanów Zjednoczonych po Australię i od Południowej Afryki po Rosję.

Bartosz Węglarczyk – Redaktor Naczelny Onet.pl, Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. dla „Gazety Wyborczej”, „Sukcesu”, „Rzeczypospolitej”, TVN. Nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Nagrodą im. Kazimierza Dziewanowskiego.

Valentin Robert – Pochodzi z Francji, Jest architektem krajobrazu i realizatorem scenografii uznanym na całym świecie. Obecnie całe swoje życie poświęca sztuce fotografii. 

Nagrodami są: za I miejsce – podziękowania dla Paola Sa

  • PowerBank,
  • ekskluzywny Pendrive,
  • skórzane etui na wizytówki oraz zestaw narzędzi.
    oraz od mgFoto:
  • Dyplom
  • Kubek termiczny z logo Konkursów mgfoto.
  • album jubileuszowy „10 lat mgFoto”
  • publikacja zwycięskiego zdjęcia i opis autora w „Gazecie Myślenickiej”

oraz za za miejsca od II do VI – Dyplomy

***

We invite you to the XXVIII Edition of „mgFoto Contests”. This time we want you to show us what’s interesting happened before your eyes last year, so… the theme of the contest is „World in 2018”

 

Photos (max 3 pcs) are added to the contest album on the facebook page of the group „Contests mgFoto” –https://www.facebook.com/groups/1092440410787418/
or send by e-mail to konkursy@mgfoto.pl (jpeg, 1600p long side, in the body of the email, name and surname, country, possibly photo title)

 

Jurors in this Edition are:

 

Witold Jacyków – Jury President, graduate of the Institute of Art at the University of Silesia in Katowice. He has the title of Professor of Film Arts. He manages the Department of Theory of Art and Artistic Photography at the Institute of Art at the Artistic Department of the University of Silesia in Cieszyn. He deals with photography and painting. He is a member of ZPAF (Union of Polish Art Photographers). He conducts pedagogical and popularizing activities in the field of photography.

 

Paweł Boćko – Artist photographer, architect, member of mgFoto, currently V-ce President of the Board, A graduate of the Cracow University of Technology. Co-founder of the FiP photographic group. In 2014, he was accepted as a member of the Fotoklubu Polish Republic of the Association of Artists. In 2018, he was awarded the Medal for Merits for Polish Photography – a decoration granted by the Chapter of the Photoclub of the Polish Association of Artists – on the 100th anniversary of Poland regaining its independence.

 

Jacek Haratym – Doctor, photographer, motorcyclist. He is a member of the International Federation of Photographic Art FIAP, with the title of Artiste FIAP (AFIAP) and the Lublin Photographic Society. Winner of many medals and awards at international photographic art salons around the world. He presented his works in photographic salons under the patronage of the FIAP, in almost 30 countries around the world from the United States to Australia and from South Africa to Russia.

 

Bartosz Węglarczyk – Editor-in-Chief of Onet.pl, he studied at the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw. He worked, for „Gazeta Wyborcza”, „Sukces”, „Rzeczpospolita”, TVN. Awarded by the Association of Polish Journalists with the Kazimierz Dziewanowski Award.

 

Valentin Robert – a guest from abroad, France, Is a landscape architect and stage designer recognized around the world. Currently, he devotes his entire life to the art of photography.

 

The prizes are: for 1st place

 

– PowerBank, exclusive Pendrive, leather business card case and a set of tools
And from mgFoto
-Thermal cup with the mgfoto Contest logo.
-Diploma
– jubilee album „10 years of mgFoto”
-publication of the winning photo and author’s description in „Gazeta Myslenicka”

 

And for places from II to VI – Diplomas

 

The competition runs from 01/01/2019 to 28/02/2019 at 10PM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *